« Introducera glyfosfat-resistens och rädda liv | Main | Zai Holes! »

10/10/2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jens Staal

Spännande.
Om jag minns rätt så finns det redan studier som visar att renarna rör sig längs med stängsel, vilket gör att hägn på fjällen orsakar stora skador längs dessa.

Hur är det med mark-konflikterna under vinterbetet? Har dessa lösts nu? Jag vill minnas att det var en dom nyligen om detta.

En annan intressant diskussion är ju huruvida renen är en bärkraftig näring eller endast en kultursatsning. (för att vara lite provokativ)

Anna Skarin

Den studie du tänker på är förmodligen Johan Olofssons avhandling kring hur renen påverkar artsammansättningen och den biologiska mångfalden. Han gjorde studierna längs med ett stängsel i Finnmark i Nordnorge, där renarna bara använde ena sidan sommartid. Han kunde se en tydlig skillnad på artsammansättnigen mellan de två områdena och också att den biologiska mångfalden ökade vissa fall i de betade områdena.

Sen finns det naturligtvis rengärden där man samlar renarna vid olika tillfällen, här blir markvegetationen påverkad men det är ju inom begränsade områden.

När det gäller markkonflikterna i vinterbetesområdet så vet jag att samebyarna vann målet i Nordmaling, men jag vet inte hur det har gått fortsättningsvis.

Oavsett om rennäringen är bärkraftig eller inte, eller bara ett sätt att bevara det samiska kulturen, så är den oerhört viktig för kulturen och den samiska samhället.

Angående bärkraftigheten så bygger ju rennäringen bygger på att man nyttjar bete (lav vintertid och gräs och örter sommartid) som man inte skulle kunna ta vara på annars. Alltså så länge man kan nyttja detta bete så är det bärkraftigt, men skulle man börja utfodra alla renar istället skulle man förlora ganska stort på det eftersom dom inte ökar så mycket i vikt. Då är det bättre med kossor. Sen kan man fråga sig hur det skulle se ut i naturen utan rennäring? Hur skulle de stora svängningar i populationsstorlek (som förmodlgen skulle bli följden) påverka naturen?

The comments to this entry are closed.