« Klimatfrågan och makten över de biologiska resurserna | Main | Åriket – på väg att bli naturreservat »

04/23/2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Birdlover

Det finns ett flertal studier som visar på Bt bomullens misslyckande. Där ökningar har skett visar studier också att kopplingen mellan produktionsökningar och bt bomull är högst tveksamma.

I flera indiska delstater visar studier gjorda av delstatsregeringarna att BT bomull ger lägre avkastning, dyrare att producera och kräver mer gifter.

Här sammanfattas några studieresultat:
http://www.grain.org/seedling_files/seed-07-01-4-en.pdf

Det står bland annat:

Scientists Abdul Qayum and Kiran Sakhari have
studied farmer experiences with Bt cotton in Andhra
Pradesh since these hybrids were introduced in
2002. In their assessment of Bt cotton’s first three
years in the state, they found that, on average,
non-Bt farmers earned 60 per cent more than Bt
farmers. Contrary to Monsanto’s advertisements
and the results from its field trials, Qayum and
Sakhari report that farmers growing Bt hybrids
were unable to reduce their use of pesticides or
increase yields. In the subsequent season, 2005–6,
following a ban on the Monsanto–Mahyco Bt
hybrids, Qayum and Sakhari returned to the fields
to see how farmers were faring with other, new Bt
cotton hybrids. Once again, they found that the
pest management costs were higher for Bt than for
non-Bt cotton farmers, largely because of growing
problems with secondary pests.

Läs också artikeln i guardian:
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/30/gmcrops.india

The comments to this entry are closed.