« Vilseledande i Aktuellt om genmodifierad bomull | Main | Näst kotten är ändå blomman det vackraste »

05/07/2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Katarina

Jag håller med. Åriket borde göras till ett naturreservat men man borde fortfarande få använda SLUs mark för forskning och undervisning.

The comments to this entry are closed.