« Naturskydd och skogsbruk | Main | Miljöpåverkan vid produktion av animaliska livsmedel »

11/26/2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Olsson

Tystnad kan inte vara rätt sätt att reagera - men allt utom tystnad är en risk för den som reagerar, vilket är en möjlig förklaring. Vi utgår från att forskare ska bete sig om inte anständigt mot varandra så i alla fall inom ramarna för vad det akademiska samhället accepterar vad gäller att gå över lik. När anklagelser om forskningsfusk, sabotage, datastöld etc kommer upp står man oundvikligen framför något mycket obehagligt. Från första början är det bara de inblandade som vet vem som felat: är anklagelsen grundad eller är det anklagaren som på falska grunder vill åt en kollega? Alla vi andra måste ta ställning till om vi vill ta risken att hålla med den ena eller den andra parten, ge oss in i sökandet efter sanningen eller hålla oss på avstånd och ägna oss åt vårt. Och fram till dess att vi hamnar i situationen håller vi klaffen och hoppas att vi ska hinna gå i pension innan något sådant drabbar oss.

Men det är klart att vi ska reagera och diskutera. Det är bara dj-igt svårt!

Thomas Nilsson

En ond dröm?
Skrev tidigare om forskaretik (26/11 2007). Där beskrev jag hur vårt fältförsök hade förstörts av obehörig person. Fortfarande, tre månader efter upptäcken av övergreppet har jag fortfarande varken resultat eller stavar! Sedan jag skrev sist har jag verkligen kämpat. Skrivit till juristen, dekanus och rektor och till sist till styrelsen för SLU. Styrelsen tog inte upp min skrivelse utan gav rektor i uppdrag att handlägga ärendet. Hon skriver nu att "det är omöjligt att bevisa att oegentligheter har skett". Det är således fritt fram och helt i sin ordning att sabotera eller förstöra andra forskares försök. Befinner jag mig fortfarande i en ond dröm eller är behandlingen av mig något som man vill visa upp vid den kommande profileringen av SLU? Det förvånar mig att man inte vid SLU har förmåga att hantera ett enkelt ärende. Nu blir det långbänk med högskoleverket som nästa instans.

Jansson

(Konstigt, flyttade ni inlägget från förstasidan?)

Thomas! Jag blir förfärad när jag läser det du skriver. Om det stämmer är det pinsamt på flera plan. Kampanjen har redan väckt många frågor kring SLU. Se länk till min blogg i namnet där vi diskuterar kampanjen.

The comments to this entry are closed.