« Publiceringsetik – ur vilken synvinkel? | Main | Ett miljölarm i månaden »

11/19/2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jens Staal

Mycket intressant förslag...dock finns det ju även stora risker med det. Hur skall belöningarna och storleken på belöningarna bedömmas? Det är ett steg bort från marknadsekonomi mot planhushållning. Däremot fungerar ju även nuvvarande system dåligt (t.ex. att offentliga medel subventionerar i stor utsträckning läkemedel men att det offentliga inte kan välja riktigt vad de skall subventionera) så något måste ju göras.

Anna Olsson

På svd.se http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/artikel_605453.svd
citeras Sune Rosell i en nyutkommen bok om bioteknikens möjligheter och problem. Han menar att bristen på satsning på antibiotikaforskning är ett "etiskt dilemma". "De största läkemedelsföretagen har nu i stort sett lämnat infektionsområdet. Utöver svårigheterna är en orsak bolagens omsorg om sina vinstmarginaler, menar Sune Rosell. Han skriver att ”medel mot infektioner med behandlingstider på ett par veckor kan inte beräknas resultera i ’blockbusters’”, läkemedel som kan ge en årlig försäljning på minst 7–8 miljarder kronor. "
Ännu en indikation på bristerna i nuvarande marknadsmodell för läkemedelsutveckling. Problemet med resistenta bakterier växer, och kan knappast besegras med enbart striktare förskrivning.

Jens Staal

JAg säger inte att nuvvarande system är bra, framrörallt inte för utvecklandet av viktiga läkemedel som har liten vinstmarginal. Oavsett om det handlar om korta behandlingstider eller att det är fattiga som har behov av dem. Däremot kan ju lösningen lätt bli dyr och ineffektiv om den inte administreras rätt och en offentligfinansierad alternativ utveckling måste övervakas noga så att den inte slår undan benen för privata alternativ. Sedan kan man mycket väl tänka sig att utveckling skulle kunna ske på någon form av "öppen källkod"-basis med offentliga medel för att stimulera billiga generica av de läkemedel som just nu inte utvecklas - exempelvis nya antibiotika.

The comments to this entry are closed.