« Den nyttiga ekomaten | Main | Utbyta biodiversitet: SS-botanikerna under Barbarossa-offensiven 1941-43 -absurd anekdot eller dagsaktuell allegori? »

03/03/2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jan Lindström

Greenpeace´s tentakler stannar inte där. Det har visat sig att flera s.k. "lead authors" i IPCC:S rapporter är direkt anställda av Greenpeace. Det allvarliga är att hela världens ekonomiska system håller på att ställas om pga IPCC:S tendensiösa rapporter. Forskarvärlden har i och för sig reagerat och skeptiker har bildat NIPPC (alternativ IPCC) där Greenpeace INTE är välkomna med sin misantropiska agenda. Det är tydligen omvända roller nu: miljörörelserna tillhör etablissemanget och "alternativa" rörelser håller på att bildas för att bekämpa det ovetenskapliga förhållningssätt som Greenpeace arbetar med. (En distorderad form av försiktighetsprincip och ren cherrypicking)

Anna Olsson

Läs gärna http://www.etikkom.no/fagbladet/2008-1/umoralsk om att ta olika ståndpunkter i en likaledes het debatt.

The comments to this entry are closed.