« Hur väl kommer resultaten från den medicinska genomforskningen patienterna till nytta? | Main | Om behovet av en ny grön revolution »

04/24/2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Harald Cederlund

En kommentar angående kossorna - nyligen publicerades en studie i Environmental Science & Technology där författarna gjorde en undersökning av vad som spelade störst roll för hushållens växthusgasutsläpp: vad man äter eller var någonstans i världen det är producerat. Slutsatsen var att transporterna av varorna spelade en underordnad roll - det viktigaste är vad man äter. Att ändra sin diet bort från "rött kött" och mjölkprodukter ger en större klimatnytta än att köpa närproducerat.

Studien hittar ni här:
"Food-miles and the relative climate impact of food choices in the United States"

Man kan också läsa den populärvetenskapliga sammanfattningen på ES&T:s nyhetstjänst:
"Do food miles matter?"

Anna Olsson

En stor del av nötköttsproduktionen i USA är kraftfoderbaserad och sker i s k feedlots (enorma lösdrifter på hårdgjorda ytor under tak). En av de tunga posterna i nötköttsproduktionens miljöbelastning är antalet matmil som ligger redan i fodret som djuren äter. Det går därför inte att dra paralleller mellan betesbaserad produktion i Sverige (som Anders Herlin hänvisar till) och kraftfoderbaserad produktion i USA.

Men det finns gott om kraftfoderbaserad produktion i Sverige också. Och skulle vi hålla oss bara till betesbaserad produktion av nötkött och mjölk, och bara de betesmarker som inte kan användas till annan produktion, så finge vi konsumera mindre än vi gör idag. Så visst är resultaten tänkvärda också för en svensk konsument.

The comments to this entry are closed.