« Fotboll, forskning och fullerener | Main | Evolutionärt bevarade könsskillnader i genuttryck i hjärnan hos primater »

06/25/2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ulrika Rydberg

Originaltexten är på engelska. Håller själv på att läsa boken just nu!

Anna Olsson

Visst är originaltexten på engelska, som är författarens modersmål, fast engelsman är han inte.

Johan

"Kollaps" av Diamond.

En gissning bara.

Anna Olsson

Det var väl att betrakta som en "educated guess"! En riktig sådan, bortsett från att boken inte heter just så på svenska.

Hilde Nybom

Hans förra bok, Guns, germs and steel, är en riktig höjdare - och dessutom speciellt intressant för oss växtförädlare eftersom han argumenterar väldigt övertygande om hur tillgången på odlingsbara grödor är våra främsta samhällsbärare!

Anna Olsson

En bra bit in på höstterminen är det väl dags att ge svaret i klartext. Jared Diamond heter författaren, en lysande vetenskapskommunikatör, och boken heter Undergång: Civilisationernas uppgång eller fall.

Lika läsvärd som Guns, germs and steel (som faktiskt fick en snitsigare titel i svensk översättning: Vete, vapen och virus). Och lika relevant för de ämnesområden som SLU täcker över. Fast framför allt viktig för oss alla som lever i världen!

The comments to this entry are closed.