« Otroligt men sant | Main | Sagan om det gyllene riset- eller den gröna dogmens triumf »

09/25/2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Harald Cederlund

Jag störde mig också på det här med citattecken runt "Vasa" men inte runt "äter upp" i DN:s rubrik - jag hade nog gjort det motsatta valet.

Men om man nu får vara lite full i sjutton och fråga: - ska man tolka din slutkommentar som att du anser att det är korrekt att använda "järn" istället för "järnjoner" så länge man är kemist och förstår skillnaden - men att det inte är OK för journalister?

Daniel Lundberg

Nej, jag menade att Gunnar överbryggar problematiken (och okunskapen?) genom att lägga till "att järn har de här egenskaperna". Jag tolkade hans ordval som en snäll rättning på vetenskapsjournalistens fråga som vi tyvärr aldrig fick höra, men jag antar att den innehöll ordet järn. Egenskaperna är således möjligheten att bilda joner som kan byta oxidationstal på de sätt de gör!

The comments to this entry are closed.