« Utbyta biodiversitet: gudfar till vattenbuffelflicka – och snart finns de kanske vid Tämnaren… | Main | KRAV om Klimat »

02/18/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jens Sundström

Short Sharp Science efterfrågar en neutral och vetenskapligt baserad bedömning av GM-grödors säkerhet. Är inte det vad man gör på EFSA?

Waldemar Ingdahl

En av kommentarerna till New Scientist artikeln sade det bra. Det är faktiskt journalistens jobb att gå igenom och bedöma partsinlagorna från industrin, miljögrupper eller myndigheterna. Ett kritiskt sinne till vad Monsanto, Greenpeace, EFSA och SLU skriver. Det är särskilt viktigt i en samhällsdebatt som mer tar sitt avstamp ifrån människors värderingar och natursyn, snarare än riskanalys.

Anna Olsson

Visst är det journalisternas uppgift. Men det är en uppgift av rang, inget att lösa mellan dagens pressläggning och morgondagens. Det kräver resurser för att göra ett rejält grävande reportage.

Newsweek har ägnat sig åt ett sådant, i ett annat forskningskommunikationens minfält: Wakefield och vaccinationerna.
http://www.newsweek.com/id/185853

Jens Sundström

Jag tycker att journalisterna på www.gmo-compass.org gör ett bra arbete och ger information som är tämligen balanserad.

The comments to this entry are closed.