« Myter om jordbruksutveckling hinder för framsteg | Main | Myt 3: Modernisering av jordbruket leder till monokultur, vilket är skadligt. »

06/16/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dennis Eriksson

Mycket intressanta och viktiga inlägg! Men precis som Anna Olsson också framför så saknar jag referenser. Ni skriver kortfattat (som brukligt är på en blogg), så det vore bra med referenser så vi läsare kan fördjupa oss. Ni skriver tex "Många studier visar att när bönderna.....", länka då gärna tex till någon/några nyckelstudie/r.
Jag ser fram emot de följande inläggen!

The comments to this entry are closed.