« Myt 3: Modernisering av jordbruket leder till monokultur, vilket är skadligt. | Main | Myt 5: Bevattningsjordbruk är skadligt för miljön. »

06/18/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Edvard Olby

Skulle ni vilja kommentera konstgödseln ur ett oljeberoende-perspektiv?

Jens Sundström

Edvard, Frågan om jordbrukets oljeberoende är naturligtvis viktig. På sikt måste vi hitta jordbruksmetoder där vi i utnyttjar förnybara energikällor. Frågan är bara hur vi når dit? Göte Bertilson behandlar frågan om energiutnyttjande i ett kapitel i boken ”Organic Crop Production – Ambitions and Limitations”.

Collden

Mycket intressant denna serie.

Jag undrar dock när ni skriver:

I Sverige har vi använt en kombination av konstgödsel, stallgödsel och gröngödsel i över hundra år utan att jordens bördighet skadats.

vad ni har för kommentar till denna rapport som kom upp i SvD i höstas om att våra svenska NPK-gödslade jordar har urlakats på mineraler?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1802837.svd

The comments to this entry are closed.