« Myt 4: Användningen av konstgödning är onödig och förstör jordens naturliga bördighet. | Main | Myt 6: Bioteknologi är förkastligt »

06/19/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.