« Myt 5: Bevattningsjordbruk är skadligt för miljön. | Main | Myt 7: Myter om den Gröna Revolutionen »

06/22/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Klara Jacobson

jaha, dethär inlägget förstod jag mig inte på alls. det säger ju ingenting. vad vill ni få fram? ingen person som är någorlunda insatt i frågan ifrågasätter väl att växtförädlingen varit viktig för att öka jordbruksproduktionen. men inlägget säger faktiskt ingenting om modern genteknik. min uppfattning är att många är skeptiska till gentekniken bland annat för att de inte ser några fördelar som väger upp mot riskerna man ser. att en gröda är genmodifierad medför ju inte per automatik att den ger högre avkastning.

Klara

mvh Klara Jacobson, doktorand i landsbygdsutveckling,SLU

Sten Stymne

Jag tror inte inlägget rörde sig om genteknik utan om traditionell 'bioteknik' i växtförädlingen. Dvs, den riktar sig mot de som vill återgå till gamla landssorter i tron på att allt var mycket bättre förr.

Sten Stymne

Lantsorter skall det heta på svenska.

The comments to this entry are closed.