« Myt 7: Myter om den Gröna Revolutionen | Main | Sommar-quiz: En ska bort. »

06/24/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Malin Sandström

Intressant serie inlägg, bra initiativ. (Men de flesta av länkarna till Myt 1 - Myt 7 i början av denna post går fel; länk 1 går till Myt 2 och länk 3-5 går till Myt 6)

Viola M

Tycker inlägget är ganska irrelevant för jag har aldrig hört denna myt 8 (dock några av de andra). I övrigt har jag frågan om det är verkligen handlar om forskning på den här bloggen? Det är mest en massa tyckande utan bevis och inget om den forskning som bedrivs på SLU eller vad ni forskar om. En blek blogg.

Jens Sundström

Viola,

Forskarbloggen blir vad dess skribenter gör den till. Den är öppen både för forskningsinformation och ger dessutom en möjlighet till forskare att med sakkunskap delta i samhällsdebatten. Jag kan hålla med om att inlägg av ren forskningsinformationskaraktär under den senaste tiden har varit i minoritet, men sådana har förekommit. Jag har bland annat informerat om ett ämnesområde som angränsar till min egen forskning, här, och ett flertal doktorander har beskrivit sina doktorandprojekt; bland annat här och här. Jag ska naturligtvis ta tillfället i akt och uppmana fler doktorander att göra detsamma och lovar att inom kort återkomma med ett rafflande inlägg av ren forskningsinformationskaraktär.

Om du söker mer information om vilken sorts forskning som bedrivs på SLU råder jag dig även att besöka kunskapsbanken på SLUs hemsida.

Jag håller däremot inte med dig om beskrivningen att bloggen består av en massa tyckande. Inläggen har överlag en seriös bakgrund och påståenden backas i regel upp av relevanta referenser. Dessutom finns ju möjligheten att direkt ställa en fråga till den som skrivit inlägget om det är något specifikt man undrar över.

The comments to this entry are closed.