« Måste jag bli vegetarian nu? | Main | Myter om jordbruksutveckling hinder för framsteg »

06/08/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Malin Nilsson, Svalöf Weibull AB

Det behövs några förtydliganden kring lantbrukarens rätt att använda s.k. hemmarensat utsäde, eller som Carl-Gustaf uttrycker det "återanvändning av utsäde från skörd".

Det är tillåtet för lantbrukare att för odling inom egen brukningsenhet använda sin egen skördeprodukt som utsäde. Dock är det endast vissa växtslag som lantbrukaren får lov att ta eget utsäde av utan sortägarens/rättsinnehavarens tillstånd:
- havre, korn, råg, rågvete, vete, durumvete, spelt (dinkel), ris, kanariegräs
- raps, rybs, lin (endast oljelin)
- kikärt, gul lupin, lusern, ärt, alexandrinerklöver, persisk klöver, åkerböna
- fodervicker (och för Portugal även italienskt rajgräs)
- potatis
Hybrider och synteter är undantagna från detta och det är således inte tillåtet att använda hemmarensat utsäde av hybridsorter, oavsett växtslag.

Även småjordbrukare (jordbrukare som odlar växter på en areal som inte är större än den areal som krävs för att producera 92 ton spannmål) omfattas av detta.
Skillnaden gentemot övriga jordbrukare är att småjordbrukarna idag inte behöver betala någon avgift till rättsinnehavaren för sitt hemmarensade utsäde.

I många länder har rättsinnehavaren laglig rätt att ta ut en avgift för den vara som lantbrukaren använder som utsäde av sin egen skörd, men det är inte alla länder som har inrättat system för att faktiskt samla in dessa avgifter. Sverige har ett sådant system på plats och all insamling av avgifter för hemmarensat utsäde sköts av Svenska Utsädesföretagens Förening (http://www.svuf.se).

Jens Sundström

Malin,
Om det är F1-hybrider du menar med hybridsorter är det väl ingen mening att lägga ner arbetet med en hemmarensning, eftersom hybridvigören inte finns kvar i nästkommande generation. Dessutom segregerar väl även avkomman med avseende på andra önskade egenskaper?

Malin Nilsson, Svalöf Weibull AB

Jens,
Alldeles riktigt är det F1-hybrider som avses. Skillnaden blir förstås större mellan det certifierade utsädet och det hemmarensade hos en hybridsort av de anledningar du nämner.
Poängen är däremot inte huruvida det är möjligt att ta eget utsäde av en hybridsort och konsekvenserna för sortrenheten, utan att det faktiskt är olagligt att göra det.

The comments to this entry are closed.