« Slippery slope 2 och en kort lektion om gener och fettsyror | Main | Mörka moln tornar upp sig på GMO-himlen. »

09/29/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

camilla

var för är salt i hav vatten
vet du det var för?

Cornelii Sandberg

Intressant och läsvärd artikel!

The comments to this entry are closed.