« Celldöd sker på samma sätt i växter, djur och människor | Main | Christmas decorations for the office »

11/25/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Olsson

Det här är en viktigt fråga. Min svenska doktorand har påtagligt bättre villkor (lön på hyfsad nivå med alla sociala förmåner) än mina portugisiska doktorander (stipendium utan a-kassa). Men trots att vi gärna ser till Sverige som ett föredöme måste jag erkänna att som 'yngre senior forskare' har jag det lättare än mina svenska kollegor, då jag varken måste dra in min egen lön eller mina doktoranders.

Hur stor procent av forskarassistenterna försvinner ur systemet? När? Vart går de? Vet man detta?

Jens Sundström

Här på SLU har vi en ganska bra möjlighet att studera vad som händer med forskarassistenterna eftersom NL-fakulteten på kort tid har gjort en strategisk satsning och inrättat ett stort antal forskarassistenttjänster (för att bli av med ett budgetöverskott). Egentligen borde man i det sammanhanget också undersöka hur FORMAS förändrade riktlinjer slår mot små forskargrupper. Det står ju uttryckligen i FORMAS handbok att de inte har något arbetsgivar-ansvar (vilket kanske är rimligt) men om man i huvudsak väljer att stödja större grupperingar kommer det att påverka de som försöker att etablera sig efter forskarassistenttiden.

The comments to this entry are closed.