« Christmas decorations for the office | Main | Ingen bisak »

12/18/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Erik Johansson

Som människa är jag beredd att stå ut med visst lidande om det i ett större perspektiv gagnar mig själv, tex en vaccination. Däremot skulle jag inte acceptera att ofrivilligt utsättas plågsamma försök som gagnar resten av mänskligheten (inkluderat mig själv). Inte heller att utsättas för annan plågsam behandling, bara för att någon vill tjäna pengar på mig.

Jag tycker att det är rimligt att bara utsätta djur för lidande överhuvudtaget om det kan sägas göras för deras egen skull. Inget djur vill plågas, inget djur vill dödas. Alltså bör vi inte plåga eller döda dem utom i situationer där det kan sägas ligga i deras eget intresse (förebyggande eller för att avsluta ett obotligt lidande).

The comments to this entry are closed.