« Nödvändigt lidande - igen | Main | Huvudpunkter i “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009” »

01/11/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sten Stymne

Håller med men man måste också framhålla att skall tredje världens jordbruk utvecklas så måste också jordbrukssubventionerna i EU and USA bort. Det spelar ingen roll om tredje världens jordbruk blir lika effektivt som i-ländernas om i-länderna fortsätter dumpa jordbruksprodukter långt under sina produktionskostnader på dem (samtidigt som i-världen i vissa fall har skyddstullar för import). Tredje världens bönders produktion kommer då fortsatt att inte ha någon marknad annat än för de rent tropiska produkterna, f.a. kaffe, te kakao, vilkas priser har pressats pga överproduktion.

NYFIKEN-GRÖN

Intressant kommentar.

Olof Andrén

Håller helt med och tackar för välskrivet inlägg.

Som möjligen någon noterat blir jag än mer upprörd när man inte bara på förhand vill utesluta nyheter som GMO, eller 'organismer som innehåller gener', utan också vill gå bakåt i tiden. Man vill utan rimlig orsak förbjuda de huvudsakliga insatsmedlen i gröna revolutionen och Asiens befrielse från svält - detta kallas för 'ekologisk odling'.

Alltså, bara man förbjuder handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel (ev GMO) är allt OK - slakteriavfall, våldsam jordbearbetning eller vad som helst annat är finfint.

Låt oss hoppas att CGIAR-instituten som står för ett vetenskapsbaserat jordbruk i uländer får fortsatt svenskt stöd - och att Sida inte fortsätter längre in på den gröna vägen som till massvält leder.

Det verkligt tråkiga är dock att SLUs forskare och Sida inte kan göra mycket åt huvudproblemet, nämligen de politiska systemen. Man kan möjligen med skohorn klämma fram en regim i Afrika som inte 'omhändertar' eller missbrukar majoriteten av statens inkomster, men jag ser inte någon som skulle passera en svensk revision. Alltså får den stackars afrikanska lantbrukaren hålla till godo med 'ekologisk odling' och minimala skördar, eftersom även om vi skickade handelsgödsel och gräshoppsdödare skulle 'Big Man' sno åt sig dem långt innan de når henne. Men om jag minns rätt har väl Malawi delvis rest sig ur näringsbristträsket med hjälp av en infrastruktur som tillåter transnport av handelsgödsel - så kanske hopp finns.
/O

Peter Berg

Utan att diskutera de eventuella farorna med genmodifierade grödor skulle jag vilja påpeka att ökningen av livsmedelskonsumtionen i världen naturligtvis inte står och faller med genmodifiering av grödor. Om t.ex köttproduktionen halverades skulle enorma odlingsarealer frigöras för odling av människoföda. Lösningen på världens problem är inte nödvändigtvis att producera mer, utan att producera rätt och använda det som produceras mer effektivt.

The comments to this entry are closed.