« Vad är likheten mellan Bagdad Bob och anti-GMO rörelsen? | Main | Forskare i medieskugga »

03/04/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Olsson

Det här är en mycket relevant fråga. Det är nu närmare femton år sedan jag arbetade med ekodjurhållningsfrågor, och det är samma fråga som vi diskuterade då. Det skulle vara oerhört intressant att veta om den diskuterats inom ekolantbruksrörelsen sedan dess.

Även om jag inte nödvändigtvis håller med har jag förståelse för det allmänna motståndet mot genetiskt modifierade produkter i det ekologiska lantbruket. Att odla roundup-resistenta gröder från utsäde från en av de största multinationella jättarna strider mot ett antal av grundprinciperna i ekologisk odling, som ju också omfattar sociala frågor. Och roundupresistens är ju av föga intresse för en odlingsform som inte använder herbicider.

Men när det gäller de syntetiska aminosyrorna handlar det om små mängder av produkter vars framställning knappast har ekologiska konsekvenser, men vars användning skulle föra med sig rejält positiva miljökonsekvenser.

Ekoodlingen har visat prov på pragmatism förr - varför inte i den här frågan?

Anna Olsson

Föredömligt klar text på HUVs hemsida, för övrigt - ett utmärkt initiativ.

The comments to this entry are closed.