« Bäst i klassen ändå lottlös. | Main | Succeed as a young scientist at SLU – Future Faculty Workshop »

03/23/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jan-Erik Necander

Sorry Jens, klappa Dig inte för bröstet och säg fy f.. vad vi är bra. Vi kommer kanske till vägs ände men det får förmodligen varken Du eller jag uppleva. Jag kommer innan dess göra allt för att få stopp på Er.
Undrar hur mycket som kommit under bordet till både Dalli och till Barosso. Jag undrar också hur mycket som kommer Er till del från GMO-industrin för det är väl ändå så att mycket pengar vandrar från industrin till Er forskare. Tänk om Ni hade varit lite mer förstående och tillmötesgående och saktat ner och kommit fram med ärliga resultat. Vi vet ju hur Monsanto varit nere i syltburken och inte redovisat riktiga resultat etc. vilket gör att trovärdigheten både för Monsanto och Er blir mindre och mindre. Den dagen kommer då konsumenterna kommer att ta saken i egna händer oavsett vad Ni säger om att dessa bara tittar till priset och den dagen kommer Monsanto och övriga att få problem.

Jens Sundström

Jan-Erik,

Jag vet inte vad du har för bild av oss universitetsforskare men någon lukrativ verksamhet är det då inte tal om. Det utgår inget OB bara för att vi arbetar på långfredagen. Jag kan naturligtvis endast prata för mig själv och jag erhåller mina forskningsmedel från fristående forskningsstiftelser och statliga forskningsråd. Det finns inget flöde av pengar från växtförädlingsföretagen till den offentligt finansierade forskningen, vilket på ett sätt är synd eftersom det drastiskt minskar möjligheten att forskningen kommer till nytta. Å andra sidan är vi sant oberoende. På det sätt som du insinuerar att vi skulle hävda vetenskap framför oventenskap av ekonomiska skäl är inte bara osant utan på gränsen till oförskämt.

Man kan naturligtvis fundera på vad som är drivkraften bakom att så många engagerar sig i GMO frågan men att demonisera åsiktsmotståndare leder inte till någon konstruktiv debatt och att hela tiden komma dragandes med Monsanto istället för att diskutera sakfrågan håller inte heller längre. Runt om i världen finns det många andra företag och offentligt finansierade program som använder sig av GM-teknologin. Den är en naturlig del av den moderna växtförädlingen och om teknologin används rätt kan den bidra till ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk. Det vi borde inrikta oss på är att diskutera formerna för hur vi ska använda teknologin istället för att orera om storföretag, kapitalism och hypotetiska risker.

The comments to this entry are closed.