« Gud bevare och utveckla utsädet –och vad vi kan hjälpa till med | Main | Vad är likheten mellan Bagdad Bob och anti-GMO rörelsen? »

03/01/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Benjamin

Oj, det där lät nästan för bra för att vara sant

Benjamin

Brookes och Barfoots artikel 2010 är fortfarande opublicerad, men en artikel av dem från 2006 (http://www.agbioforum.org/v9n3/v9n3a02-brookes.htm) påstår sig visa ungefär samma sak som här. Jag tycker att genmodifiering är en otroligt lovande teknik, men för mig känns det som om de använt rätt skakiga beräkningar i den artikeln. Författarnas företagshemsida (http://www.pgeconomics.co.uk ) inger inte heller någon aura av oberoende forskning direkt.

The comments to this entry are closed.