« Huvudpunkter i “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009” | Main | Ekoprincip försvårar användningen av närodlade proteinråvaror i svensk ekologisk djurproduktion. »

03/01/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ulrika R

Läste detta igår och höll med i sak, men tyckte tonen var för skarp. Efter att nästan fått frukosten i vrångstrupen i morse när jag lyssnade till P1 morgon om GM-soja som grisfoder (ca kl 7:20, går att höra igen på radions hemsida) har jag ändrat mig. Idag skulle mitt tonläge vara ännu skarpare. Tyvärr tror jag inte att det hjälper debatten i förlängningen, risken är att det hela övergår i en pajkastning som de miljövänliga GM-grödorna som faktiskt finns har mest att förlora på.

Jens Sundström

Matens pris började bra och lade grunden för uppfriskande diskussion, men idag slog det visst helt slint då den samlade redaktionen verkar ha reagerat med reptilhjärnan och utan att reflektera ger P1-lyssnare intrycket att det finns ett samband mellan GM-soja och paraquat. Paraquat är ett erkänt farligt bekämpningsmedel som sedan länge med rätta är förbjudet i EU. GM-sojan är kontrollerad och godkänd för foderproduktion inom EU och därmed borde det inte vara något som helst problem för svenska bönder att använda sig av den. Tvärtom, så möjliggör GM-sojan en övergång från starka generella bekämpningsmedel till mindre potenta medel.

I Sydamerika har man visserligen ett problem med en ökad ogräsresistens mot Round-up (som även GM-sojan är resistent mot) men det är inte primärt ett problem knutet till förädlingstekniken utan det ofrånkomliga resultatet av en allt för ensidig växtföljd. Läs gärna Stens tidigare inlägg om detta här.

Peter Sylwan

Bagdad Bob är ett riktigt bra exempel i en diskussion om hur vi uppfattar rätt och fel. Det kan ju inte uteslutas att de egna trodde på vad han sade. Det kan inte heller uteslutas att han själv trodde på vad han sade och kanske till och med själv uppfattade sin källor som trovärdiga. Ungefär lika trovärdiga som de Tony Blair och George Bush använde när de och många av oss andra lutade åt och också blev övertygade om att Sadam Hussein hade ”weapons of mass destruction” som ”could be launched within 45 minutes”. I antologin ”Forskningens Gråzoner” visar redaktören och forskaren i underrättelseanalys Wilhelm Agrell hur det kan gå till.
Det behövdes förstås en beställning till underrättelsetjänsten att kartlägga hoten från Sadam Hussein. Men det fanns ingen beställning på hur hoten skulle se ut. I den världsbild som härskade och vad alla visste om Sadam Hussein så borde vapnen finnas där. Han hade ju bevisligen använt kemiska vapen mot sina egna. Systematiskt övervärderades de källor och deras information som bekräftade världsbilden. I motsvarande grad nedvärderades de som inte stämde. Så gick det som det ofta går. Och vid dagens slut så var vapnen där med sin 45 minutersvarning.
På den vetenskapliga arenan gäller ”peer review” och kritisk granskning som själva motorn och medvetet inbyggda spärrar och mekanismer mot den sortens urval och feltolkningar. På den offentliga arenan skall kritiska medier och offentlig debatt sköta samma sak. I allmänhet fungerar det – även om det kan ta sin tid. Men under tiden kan det vara värt att fundera över varför det skall ta sådan tid. Hur kan det komma sig att vissa källor ibland kan uppfattas som trovärdiga väldigt länge trots att de har hur fel som helst, att några blir avslöjade så fort de säger ett knyst medan andra har svårt att komma till tals hur rätt de än har.

Olle Andrén, Docent i ekologisk miljövård mm

Tänkvärt allt detta - men jag är inte så säker på vem som är Bagdad Bob - möjligen är det jag.

Det är intressant att ni som i likhet med jag själv är skeptiska till GMO-hatet inte alls är kritiska inför herbi/pesticidhatet.

Ingen älskar väl kemiska bekämpningsmedel - och ja, paraquat är numera förbjudet i Europa - men är det så att man verkligen dör som flugor av detta i Brasilien? Jag tror inte det, i mina öron låter det som propaganda.

Men som sagt, jag kan vara Bagdad Bob.

(Han lär dock numera bo i Förenade Arabeemiraten, men å andra sidan ha ett förflutet som ambassadör i Sverige, där han förmodligen lärt sig en del om kritiskt tänkande från den svenska journalistkåren. Källa: Wikipedia)

Jens Sundström

Jag kan tycka att GMO-debatten ibland blir surrealistisk, det känns som jag har gjort Alice sällskap ner i underlandet. Antingen tror man att vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara vägledande när vi utformar vårt framtida jordbruk och då finns det ingen anledning att ifrågasätta odlingen av godkända GM-grödor eller också följer vi ett pseudovetenskapligt paradigm och utropar GMO-fria zoner eller varför inte helt vetenskapsfria zoner. Det vi gör nu är att vi lägger ner enorma resurser på att, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, genomföra en riskbedömning. Men även om resultatet av bedömningen entydigt visar att odling av GM-grödorna inte innebär någon ökad risk så väljer vi ändå att säga nej.

Jag tycker man kan ställa sig frågan om GM-grödor riskbedöms för att de är farliga eller om vi tror att de är farliga därför att de riskbedöms. I det här fallet verkar det vara som med musen vid hattmakarens bord han som inte bara andas när han sover utan även sover när andas.

Mårten, @lantmannen

Hej
Intressant inlägg, om man vill gå vidare och läsa lite mer om Lantmännens arbete med just soja kan man göra det här; www.lantmannen.com/soja och mer om vårt arbete med hållbar utveckling i hela kedjan från jord till bord här www.lantmannen.com/hallbarhet.

Sten Stymne

Hej Mårten,

Det är en del saker i programmet Matens Pris som jag inte alls får ihop och som Lantmännen eller någon annan kanske kan klara ut. Vad är kopplingen mellan GMO och paraquat? Finns det någon? Enligt mail till mig från Malin Olsson som gjort programmet så finns den kopplingen i och med att man inte kan använda Roundup för att döda plantorna innan skörd. Enligt Lantmännen så är 3.6% av den soja de importerar GMO. Om det är som Malin antyder att man bara använder paraquat på RoundUp ready soja så är det alltså de 3.3% som man tar upp i programmet när de gör kopplingen till att Lantmännen importerar soja som besprutats med paraquat. Dessutom säger Lantmännen på sin hemsida att ni inte importerar soja från regnskogsområdet, och det var väl där programmet utspelades?

De säger också i programmet att det bara är paraquat som används för att döda sojaplantorna innan skörd i hela Matto Grosso.

Jag får inte alls ihop det här.

Sten Stymne

Nu har jag fått svar från Malin Olofsson som står bakom Matens pris på ovanstående frågor. Den soja som man pratade om i första programmet och som Lantmännen köpte kom inte från skövlad regnskog. All soja, både GMO och icke GMO sprutades med paraquat. Hon menade att programmet inte gjorde några kopplingar mellan GM-soja och paraquat eller Lantmännen och soja från skövlad regnskog.
Det var nog tyvärr fler än jag som missuppfattade programmen på den punkten.

Usch

Sådana vetenskapligt sinnade snillen som ni tror väl inte på karma, men jag är rädd att den kan komma att bita er hårt i baken. Tills vidare önskar jag er smaklig måltid med GMO-maten ni vill pådyvla alla andra och hoppas att ni ändå kan få normala barnbarn till skillnad från de här försöksdjuren.

http://english.ruvr.ru/2010/04/16/6524765.html

Jens Sundström

Usch,

Artikeln som du hänvisar till utgör ett lysande exempel på de rykten som gång efter annan upprepas i GMO-debatten; tills de upphöjs till sanningar. Den vetenskapliga bakgrunden till artikeln bygger på ett pek publicerad i den ryska tidskriften Doklady Biological Sciences (Baranov et al. 2010) som inte alls handlar om det som tidningsartikeln beskriver. Det är möjligt att Baranov et al. kommer med en vetenskaplig studie där de närmare presenterar vad de gjort och vilka resultat de har m.a.p. GM-grödor men än så länge går det inte att säga något om detta eftersom de publicerade resultaten inte handlar om GM-grödor utan om hår i munhålor hos gnagare.

The comments to this entry are closed.