« Vad är ekologiskt jordbruk? | Main | Biologin har övergått från att vara deskriptiv till att bli kreativ »

04/30/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jens Sundström

Ofta efterfrågas mer oberoende forskning kring riskerna med GM-grödor.

Frågan är då, oberoende från vad: industriella intressen eller politiska intressen? Jag tror de flesta avser sådan forskning som helt eller delvis finansieras av industrin men glömmer att även offentligt finansierad forskning kan, om den finansieras direkt av ett departement och inte av ett forskningsråd, vara en del av en politisk agenda, och då knappast betecknas som oberoende.

Forskare från andra EU-länder som jag pratat och som sysslar med riskforskning med inriktning på biodiversitet och GM-grödor hävdar ofta att det saknas s.k. nationell ”base-line research” dvs att de inte går att skatta vilken risk introduktionen av GM-grödor utgör eftersom det inte, i det landet, finns några studier som visar hur konventionellt jordbruk påverkar biodiversiteten. Här i Sverige har ju, sedan länge, SLU ett speciellt ansvar för området miljöanalys och vi står nog därför väl rustade att göra just sådana studier.

Maternity nursing clothing

Världen är inte svart-vit. Jag betecknar mig själv som ”förespråkare” av den moderna gentekniken, men det betyder inte att jag tycker man ska använda genteknik i alla lägen.

Daniel

Bra bloggpost! Håller med.

Camilla Sparring

Dennis Eriksson; -JAG DELAR INTE DET SYNSÄTTET!
-Jag delar inte det synsättet” , ” -Jag har en annan uppfattning i frågan” och ” -Våra olika ståndpunkter beror nog på olika prioriteringar/livserfarenheter/utbildning”.

Intressant ställningstagande av dig!
Jag är tvåbarnsmor, jag är konsument och jag driver Matupproret. Du skriver så här:
”Och man har verkligen haft felinställt kikarsikte när man har satt likhetstecken mellan Monsanto och genteknik (som om nu förresten Monsanto skulle vara något per definition ondskefullt).”

Då skriver Dalkullan Camilla en replik på det till dig; --Kul skrivet av dig, för mig och många andra så sitter Monsanto i utvisningsbåset med rött kort! Vissa har ju ett minne, vissa har inte glömt. Och jag hör att just Monsanto är flitiga med lobbing i Riksdagen och Eu. Är de och hälsar på er också ofta?

Rent historiskt så ha de ju ställt till med en del ofog eller? DDT, Agent orange, aspartam osv… och eftersom jag inte är forskare eller Akademiker utan vanlig konsument och mamma så kan jag passa på att vara lite ironisk i sammanhanget; de ovan nämnda ämnerna är ju inte så miljömässigt bra. De är heller inte speciellt bra att äta kan jag faktiskt kosta på mig att säga utan att vara forskare eller akademiker eller politiker.

Som Bondfru säger jag så här: Hur illa kommer det att bli när bonden inte längre äger sitt eget utsäde? Hur illa kommer det inte bli när alla kor får lov att äta bt majs ( som faktiskt innehåller e-colie bakterie) eller soja som naturligt inte kossan äter utan Gräs är kons naturliga föda. Du som är forskare kan ju berätta vad e- colie bakterie är och hur ”hälsosamt” det är att förtära!

Det kommer att komma namnförslags ändrig på GMO gördor i framtiden från konsumenten hoppas att du/ni finner dem passande!

Som medmänniska så säger jag så här: vi vet alla att om vi skall klara klimatmålen så måste vi rädda den biologiska mångfalden. När den oberoende forskningen den som inte är köpt av patentägarna själva kommer, då får vi nog också se andra svängningar. Enligt jordbruksverket så är ju ca 70% av forskningen icke statlig och bekostande av industrierna.

Bara för att vi kan korsa det ena med det andra så lämna jag de sista orden här, som konsument, som mamma, som medmänniska:

--Bara för att vi kan betyder det inte att det är rätt!
Så Dennis – Jag delar inte ditt synsätt!

Dennis Eriksson

Camilla,

Jag är precis som du tvåbarnsförälder, konsument och medmänniska, men jag förstår inte vad det har med saken att göra. Även de som inte har barn vill nog gärna ha en bättre värld. Du behöver inte dela mitt synsätt, det är helt ok, för du försöker i alla fall motivera din ståndpunkt och det är bra (även om där är en del flagranta faktafel i det du skriver). Vad jag framförde i mitt blogginlägg var att man i GMO-debatten ofta hör detta uttryck ”Jag delar inte synsättet” när kritikerna har slut på argumenten och känner sig överbevisade. Det är när man medvetet förvränger fakta (som tex Greenpeace gör, se mina två inlägg här på bloggen 4 dec 2008) eller försöker komma undan med ett ”Jag delar inte…..” utan att presentera underlag för sin åsikt, som jag tappar respekten för meningsmotståndaren.

Jag är dessutom hjärtligt trött på att folk påstår att vi akademiska, offentligt finansierade forskare som förespråkar modern bioteknik i växtförädlingen utsätts för lobbying av, eller rent av är köpta av, bioteknikindustrin. Nej, nej och åter nej. Vi har kommit fram till våra ståndpunkter genom många års hårt arbete och studier i sakfrågorna. Vad jag nu kommer säga kommer garanterat generera många upprörda kommentarer, men jag tycker faktiskt att en relevant fråga att ställa i sammanhanget är varför ”the cult of the amateur” har fått sådant stort genomslag i just GMO-debatten, med andra ord varför expertutlåtande från forskare med mångårig erfarenhet väger mycket lätt jämfört med de snarast reflexartade åsikterna från lekmän? Misstolka mig inte, alla har rätt till sin åsikt. Stor respekt till alla som engagerar sig för en bättre framtid, och till de som försöker förstå och lära sig sammanhangen. Men ibland undrar jag varför plötsligt sakkunskapen och erfarenheten inte tas på allvar längre? Ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta sakkunskapen hos tex en läkare. Varför har det gått så snett just i debatten om växtbioteknik?

Nu bara kort om dina faktafel:
Bt-majs innehåller inte E. coli-bakterier. Har man vid transformeringen använt en selektionsgen som ger resistens mot kanamycin så kommer den från E. coli, men det betyder inte att hela bakterien sitter i växten. Och för övrigt så utgör E. coli en stor del av den nyttiga tarmfloran hos människor och är inte farlig i sig, även om där finns vissa andra typer som ger upphov till sjukdom.
När det gäller Monsanto och deras ”lik i garderoben” så har de nog fått orättvist mycket skit för Agent Orange, eftersom de var ett av sju företag som beordrades av USAs regering att i en krigssituation ta fram ett medel som skulle användas i krigsföringen. När det gäller DDT så har det visserligen oroväckande miljöeffekter men å andra sidan så har det medlet räddat livet på miljontals människor eftersom man har använt det primärt för att bekämpa malaria. Det är till och med så att WHO fortfarande förespråkar användning av DDT i vissa malaria-plågade regioner. Hade vi haft malaria i Sverige så hade nog DDT haft ett bättre rykte här. Men visst, fanns där ett medel utan negativa miljöeffekter så hade det naturligtvis varit tusenfalt bättre.

Jens Sundström

Med risk för att gå storkapitalets ärenden skulle jag vilja påpeka att DDT inte är en Monsanto produkt. Det är ett påstående som av någon anledning ofta förs fram av GMO - motståndare men det är, som sagt, felaktigt.

www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawnXsEwmqb-tIVFRVri8aejEaCkcID5IE5A

Hej Dennis.
Forskningen kring GMO är inte oberoende, den får inte lov att vara oberoende alla försök av GMO-grödor måste godkännas av patentägarna. Forskningen kring GMO sker på samma sätt, man letar efter fördelarna och utövar inga försök som påvisar skador. De försök som visar på skador av konsumtion av GMO ex NIFEs eller Criigen o.s.v gäller ej som vetenskapliga undersökningar? Genpatentföretagen får skit för att de i grund och botten är krigs och Bioteknikföretag inte matproducenter och för att de medvetet har undanhållit information.
Ett av patentägarföretagen säger själva att de vill ha kontroll från jord till bord, det uttalade målet skrämmer.

BT majsen ser ut som en majs men den innehåller antibiotikaresistenta gensekvenser från e-coli bakterie och gensekvenser från Bacillus thuringensis det får växten att själv producera ett insektsgift. Menar du som forskare att e-coli inte är farlig eller direkt olämplig att konsumera? Är e-coli nyttigt att ha i mun, mage och övre tarmsystemet? Jag trodde att e-coli skulle förekomma endast i ryggsluts-regionerna?(avföringsbakterie?)Men du har säkert många års studier bakom dig, man ser att studerandet bär frukt minsan, eller försöker du blanda ihop korten med flit?

Att du gör reklam för DDT som slutklämm bekräftar snarast hur tunnelseende ni forskare är (eller utsatta för påverkan).
Ni vill inte medge att DDT har skadat mer än det har nyttat? Ni vill inte medge att företaget som lanserade DDT visste om skadeverkningar men valde att prata om produktens fördelar.Jag kan dela WHOs uppfattning om DDT i vissa hårt drabbade malariaregioner men vill hellre ha fler åtgärder medicner, socialt, miljön m.m. Men DDT är troligtvis den billigaste lösningen för att rädda liv i dessa regioner.
Ditt försvarstal för genpatentföretaget/en är skrämmande i sin enkelsidighet.
Ann-Charlotte Berntsson

Dennis Eriksson

Ann-Charlotte,

För det första, jag gör inte reklam för DDT, jag bara konstaterar att det har varit ett framgångsrikt bekämpningsmedel av malaria, men att det tyvärr har haft negativa miljöeffekter. Sen är det en oerhört svår fråga att avgöra vilket som är viktigast, om det är värt lite människoliv för att undvika vissa miljöeffekter eller vice versa. Men naturligtvis så vore ju det bästa om det hade funnits ett lika effektivt medel men utan DDTs miljöeffekter, som man då kunde använda parallellt med förebyggande och behandlande medicinering, myggnät m.m. Men som sagt, jag tror att kritiken hade varit relativt mild om vi hade haft malaria här i Sverige.

När det gäller E. coli så är de flesta varianter ofarliga, medan vissa varianter kan ge upphov till tex magsjuka. De flesta E. coli-varianter som används på laboratorium är sådana som inte ger upphov till sjukdom. Men återigen: det är viktigt att förstå att bara för att en växt bär på en gen från E. coli så betyder det inte att hela bakterien finns i växten. Det är bara en gen det handlar om, en gen som har en viss funktion oavsett i vilken organism den sitter. Alltså, det finns ingen som helst risk att bli smittad av E. coli om man äter GMO, eftersom dessa inte innehåller några bakterier.

Jag hyllar heller inte de stora bioteknikföretagen. Deras snack om att arbeta för en hållbar livsmedelsförsörjning och en bättre värld ska man ta med en nypa salt eftersom de primärt (ofrånkomligen) drivs av ett vinstintresse. Och det är därför det satsas relativt lite resurser inom den privata sektorn på förädling av tex kassava, sorghum m.m. som inte har särskilt köpstarka målgrupper. Men jag undrar vilket företag som säger att de vill ha ”kontroll från jord till bord”? Det låter snarare som hämtat från de svenska kontrollmyndigheternas (Jordbruksverket, Livsmedelsverket m.fl.) årliga rapporter, eller kanske Lantmännens slogan. Och att du kallar företagen (jag antar att du framförallt syftar på Monsanto) för krigsföretag, tja, det är ju en intressant tolkning. Isåfall är ju alla bönder också krigshetsare, eftersom de förser soldaterna med mat. Och så vidare.

Däremot försvarar jag användandet av modern bioteknik i växtförädlingen, att användas på rätt sätt och när det är lämpligt. För att balansera utvecklingen av den moderna växtförädlingen och satsa på de regioner som behöver det mest är det mycket viktigt med en ökad offentlig satsning globalt sett, inte minst inom CGIAR-systemet, där växtförädling (med bla modern bioteknik) ska ses som en av många viktiga faktorer för att åstadkomma en socialt och miljömässigt hållbar livsmedelsförsörjning. En sak här vill jag betona (för tusende gången): Gentekniken är inte, och inte heller växtförädlingen i stort, någon slags universallösning som ensam ska fixa allt. Det är inte seriöst att hävda något i den stilen. Växtförädlingen är viktig för att uppnå någon form av hållbarhet i jordbruket, javisst, men bara som en komponent bland många (växtförädling, vattenförsörjning, insatsvaror, jordbearbetning, sjukdoms- och insektsbekämpning, fungerande marknad och infrastruktur, stabil politisk situation, utbildning m.m.). För att fixa maten måste man jobba på många fronter, och växtförädlingen är en av dem.

www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawnXsEwmqb-tIVFRVri8aejEaCkcID5IE5A

Hej Dennis.
DDT har i Sverige och i större delen av världen gjort mer skada än det nyttat. Företaget bakom DDT undanhöll uppgifter om produktens skadeverkningar. Vetenskapen och forskarna var med och garanterade produktens ofarlighet. Extrema sitationer med malaria får inte er roll i dramat att försvinna.

Vetenskapen överbevisar sig nästan alltid.
Få är som vetenskapliga fakta som har hållit för granskning genom tiden. Även läkarvetenskapen ifrågasatts ofta, om inte så vore skulle folk lobotomerats och trepanerats för psykiska sjukdommar än i dag. Ni har bevisligen ofta fel till sist?

Du menar alltså att du lovar att det inte finns någon risk med överföring till människor och djurs tarmflora via konsumtion av antibiotikaresistenta gensekvenser från e-coli bakterier? Det finns ingen risk med konsumtion av GMO med e-coli gensekvenser alls? Finns studier på risker med konsumtion (djur och människa) av råa e-coli GMOs eller gärna råa e-coli/Bt GMOs? Jag har bara läst om frystorkad GMO-potatis i halter om futtiga 5% avseende försök med råttor. Där fanns signifikanta skillnader mellan kontrollgrupperna men man avstod att öka dosen och/eller utreda vidare.

Jag ogillar att direkt peka ut enskilda företag. Men Monsanto är så stor på hela agrobiten inte bara bioteknik att det känns något obekvämt/otrevligt, säkert är det därför de hamnar i mitt i debatten?

Hur ser du på patenträtter på liv?
Hur ser du på oklarheterna i regelverket, tillämpningarna och ansvarsfågorna?
Hur ser du på att de flesta människor inte vill ha GMO-mat (helst inte heller med smyghalter), och att de flesta bönder inte vill ha sina grödor nedsmittade inte ens under 0,9% GMO innehåll? Det är inget som vetenskapen beaktar i sitt arbete?

Hur har du tänkt att GMO skall åstakomma en socialt och hållbar livsmedelsförsörjning?
Vid långvarig användning har det åstakommet socialmissär och miljöförstöring e.x Soyan i sydamerika. Bekämpningsmedel och konstgödsel samt patentlicensavgifter, är det hållbar utveckling? GMO-gödorna världen över smittar konventionella och vilda grödor. Du är inte ens lite orolig för att ni kan ha fel?
Av Ann-Charlotte Berntsson

Dennis Eriksson

Ann-Charlotte,

Du skriver att det finns få vetenskapliga fakta som har hållit för granskning genom tiden. Precis!! Det är just det som utmärker vetenskapen, och som skiljer den från religionen. En inneboende egenskap i vetenskapen är att man alltid måste vara beredd att ompröva sina teorier, man måste alltid vara beredd att ifrågasätta det man tror sig veta. Vetenskapen strävar just efter att vara odogmatisk, till skillnad från religion och ideologi där man lever efter gamla urkunder som är upphöjda till evig sanning och inte får ifrågasättas eller revideras. Vetenskapen tror inte på den absoluta och eviga sanningen, vetenskapen handlar om en strävan efter att veta mer men samtidigt en insikt om att vi aldrig kommer att ha svar på allt. Det är dogmatiskt att säga att alla nuvarande och framtida GMO-grödor är farliga, oavsett vad man gör med dem. Det är denna dogm som jag, och många av mina kollegor, förkastar. Visst är vi medvetna om att man kan använda gentekniken för att ställa till elände, jag tror tex att Sten Stymne brukar ge som exempel att man utan problem kan få vilken gröda som helst att producera en massa giftigt ricin och det vore ju inte så bra. Men det är just därför man måste se till anlaget som modifieras, det är det enda som är relevant när det gäller miljö- och hälsoaspekter. Den instinktiva känslan att det är fel att blanda genetiskt material mellan olika organismer förstår och respekterar vi, men det enda vi som forskare kan göra är att påpeka att det är helt ofarligt enligt samtliga studier sedan det hela drog igång på 1980-talet.

Men för att återknyta till det där med granskning av vetenskapliga fakta genom tiden, så är det i ärlighetens namn sällan fråga om att helt omkullkasta teorier. Det är snarare fråga om att modifiera, lägga till och förfina. Det klassiska exemplet är ju Newtons mekaniklära som gällde som sanning i ett par hundra år, tills Einstein och de andra grabbarna kom i början av 1900-talet med relativitet och kvantmekanik, som snarare än att motbevisa Newtons lagar visade att de inte riktigt gällde vid extrema förhållanden. Vetenskapen har alltså sällan ”fel” till sist, utan det är snarare så att kunskapen fördjupas allteftersom.

Men ett problem för oss forskare i GMO-debatten är att folk gärna vill att man ska leverera absoluta sanningar, men vi forskare jobbar inte så. Vi är vana att tänka i termer av sannolikhet, snarare än absoluthet, men det är sällan det duger mot någon som åberopar den heliga försiktighetsprincipen så fort man inte kan garantera mer än till 99,9999% riskfritt. När det gäller överföring av kanamycinresistens-gener från E. coli från en växt till en patogen bakterie, antingen direkt eller via mag-tarmkanalen hos en människa, så är det enligt forskare och kontrollmyndigheter så extremt osannolikt att det är meningslöst att tala om risk. Framförallt är sannolikheten så extremt mycket mindre än att patogena bakterier ska hämta upp kanamycin-resistensen direkt från alla de E. coli som finns överallt i jordar, vattendrag, gödselstackar m.m. Ärligt talat, kanamycin-resistens i GMO-växter är en riskfri droppe i havet, bokstavligt talat.

Om man ska sätta absolut nolltolerans för risk så skulle man inte få lov att odla någonting överhuvudtaget. Ta tex potatis. Om man skulle ta fram en GMO-gröda som kan utveckla ett gift när den utsätts för solljus, vad tror du om chansen att den skulle bli godkänd för humankonsumtion? Det gör ju potatis (solanin), som är världens fjärde största gröda. Kassava, som är viktig för livsmedelssäkerheten i många länder i tex Afrika, innehåller giftig blåsyra och måste tillagas ordentligt för att inte vara farlig att äta. Hur många människor dör varje år av livsmedelsallergier, tex jordnöt, gluten, mjölkprodukter, äpple, ägg, fisk och skaldjur m.m. Ändå gapar man om hypotetiska och extremt osannolika risker, som tex en bakteriegen i mag-tarmkanalen, när det gäller GMO-grödor. Det är relativt riskfritt att dricka kaffe, men ändå så kan en överkonsumtion på lång sikt förmodligen leda till en ökad risk för vissa hälsoeffekter. Det där med riskfrihet följer samma logik som Stens diskussion om nolltolerans för detektion av ett ämne, det funkar inte i praktiken.

”Hur ser du på att de flesta människor inte vill ha GMO-mat”, undrar du. Visst beaktar vi forskare det, och det är därför vi numera deltar aktivt i debatten för att framföra vår ståndpunkt. Det är vi som jobbar med GMO, så vår röst måste också få lov att höras. Men faktum är att många opinionsundersökningar visar att trenden går mot att en del av folket blir mer positiva medan den större delen faktiskt inte bryr sig så mycket.

”Hur har du tänkt att GMO skall åstakomma en socialt och hållbar livsmedelsförsörjning?”, undrar du sedan. Har du inte läst mitt föregående inlägg? Där står i klartext att jag inte ser GMO som en ensam lösning, utan som ett av många verktyg inom växtförädlingen, och att växtförädlingen är en viktig del i ett stort arbete på många fronter.

”Bekämpningsmedel och konstgödsel samt patentlicensavgifter, är det hållbar utveckling?”, skriver du. Ok, här kommer en stor överraskning: även konventionellt förädlade grödor odlas med bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är synd att gentekniken hittills har tillämpats i stor skala enbart i två anlag, där åtminstone det ena (herbicidtolerans) bygger på principer som går stick i stäv med den ekologiska odlingen, och det är det som har lett till konflikten kring GMO. Men tillämpningen med insektresistenta grödor (Bt) har lett till en minskning av bekämpningsmedel och det är bra för miljön. Varför inte eko-odlare accepterar något som är bra för miljön är för mig en gåta.

”GMO-gödorna världen över smittar konventionella och vilda grödor.” Här kommer en till överraskning: även konventionella grödor, vilda växter och allt som lever och rör sig ”sprider gensmitta”. Genflöde är en förutsättning för livets existens och utveckling. GMO-grödor har inte högre benägenhet att sprida sina gener. Risken avgörs av vilka gener man jobbar med.

Något som också måste tas upp i sammanhanget är att exakt samma risker (små som stora, beroende på anlag) förekommer i den konventionella odlingen. Det här med herbicidtolerans tex är något som man har jobbat med länge inom konventionell förädling, och risken att det sprider sig till ogrässläktingar eller ger opportuna grödor som ogräs i andra fält/säsonger är precis lika stor som när man har gjort en gröda herbicidtolerant med genteknik. Sen håller jag också med om att det är ett problem att Monsantos Roundup-ready överanvänds (förmodligen för att det är smidigt, enkelt och effektivt att jobba med genteknik) men det är inget som motiverar kritik mot tekniken i sig. Snarare tvärtom.

Patent är en snårskog, det ska jag hålla med om. Jag ska inte låtsas vara expert på patentregler, för det är jag sannerligen inte, jag är naturvetare och inte jurist. Men det är dock inte fråga om patent på liv utan snarare patent på funktionen av en specifik genkonstruktion som sitter inne i en växt. Men jag är inte den som försvarar patent, hela systemet får olyckliga konsekvenser både för lantbrukarens rättigheter att spara utsäde och för förädlarens rättighet att vidareförädla en befintlig sort. Generellt är jag för ett system med växtförädlarrätt snarare än i praktiken patenterbara sorter. Men det där med utsäde är inte heller så svart och vitt som en del tycks tro. När det gäller tex majs och raps så säljs första generationens hybrider varje säsong och om bonden skulle spara sitt eget utsäde till nästa säsong så skulle han få en salig blandning av genotyper i fältet, vilket inte är så bra om man odlar för annat än självhushållning (inte helt bra då heller i och för sig). Därför är det inte aktuellt att spara utsäde för de grödorna. Detsamma gäller för de flesta köksväxter, där en självselektering på gårdsnivå har svårt att upprätthålla en bra kvalitet. Hursomhelst, när det gäller kritik av patentsystemet så är vi inte antagonister, du och jag. Och jag vet att Sten, som är väl insatt i frågan, också gärna och ofta kritiserar patentsystemet.

Och Ann-Charlotte, du får hemskt gärna försöka svara på de frågor som Jens och jag ställt i den andra bloggtråden (Ovetenskapliga zoner).

Camilla Sparring

Ann-Charlotte, jag har nu längat länken vidare till X antal bra att ha personer för att följa diskusionerna ang biodlarnas utsatthet, dilemma och vissa forskares tendenser att kalla oss som vill tillämpa försiktighets principen för tja sekt, religösa fanatism, vetenskaps fientliga, eller vad var det senare jo främlingsfientliga var det nog också..?!? Att skrämma eller förlöjliga är ju ett känt sätt att slå ner motståndet på, men nja det funkar sådär. En god strateg borde veta bättre.
För övrigt så undrar jag hur många forskare som anser att alla som hanlar ekologiskt, KRAV eller biodynamisk mat tillhör denna kategori som man gafflar om i media? kanske det har något med saken att göra att vi inte tar forskningen seriöst? bara en liten, liten fundering.....

nåja förhoppningsvis så kommer denna blogga att bli välbesökt och att den inte stängs ned eller att folk blir blockerade. Det är ju demokrati i landet och folket röst skall bestämma! Därför är det också viktigt att informera folket nog så de kan ta ställning.

Camilla Sparring

Åh här kan ni läsa en nyinlaggd länk allihopa!

http://www.lantbruk.com/ar-vi-pa-vag-att-fa-in-gmo-i-mjolken/2010-08-09

Tror att det kan vara av intresse!

Camilla Sparring

Här är ett argument från konsumentens sida, läs denna länk tar reda på vad detta handlar om och säg igen att e-colie bakterie inte är farligt!
http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin's_law

Camilla Sparring

Finns mer att se om 2 åriga Kevins öde i food inc!

Dennis Eriksson

Camilla,
Jag är bedrövad om du uppfattar det som att jag och mina kollegor försöker skrämma och förlöjliga er. Det är sannerligen inte vår mening, och ärligt talat så begriper jag inte vad vi kan ha sagt som får dig att känna så?? Det där med religiös fanatism är möjligt att du har misstolkat från min senaste post, där jag påpekade för Ann-Charlotte vad som utmärker den vetenskapliga livsåskådningen. Jag gjorde det för att hon faktiskt uppvisade en form av förakt för vetenskapen när hon hävdar att vi alltid får fel i slutänden. Det är ju också ett sätt att försöka döda debatten!

Vem har förresten kallat dig/er främlingsfientliga? Det är förfärande och hör verkligen inte hemma i en öppen och demokratisk debatt.

Men om vi nu ska vara ärliga så är det just vissa GMO-kritiker som har tillämpat taktiken skrämma (allmänheten) och förlöjliga (meningsmotståndarna) i över 20 år, det är tydligt om man har följt debatten. Vi blir ständigt anklagade för att vara köpta av storkapitalet. Det cirkulerar påhittade skräckhistorier om massdöd av får och bönders självmord i Indien, trots att man aldrig hittat något som helst samband till Bt-bomullen. Man myntar begrepp som ”Frankenfoods” och ”genetisk smitta”. Man publicerar bilder på tomater som innehåller mänskliga embryon. Man säger att forskarna försöker leka gud. Man säger att vi mörkar forskningsresultat. Och så vidare i all oändlighet. Kan ni ha någon förståelse för att vi forskare börjar bli lite less på detta??

Jag och mina kollegor Jens och Sten har försökt föra en debatt här och föra fram fakta som stöder våra ståndpunkter. Handen på hjärtat, har du ens brytt dig om att läsa det vi har skrivit?

Återigen, det finns INGA E. coli-bakterier i GMO-grödor. Absolut inga som helst bakterier. Inte ens några döda. I vissa GMO-grödor finns en enda gen som kommer från E. coli, av dess drygt 4000 gener. Det är INTE samma sak som att det finns levande E. coli-bakterier i grödorna som kan göra oss sjuka. Att försöka skrämmas genom att länka till historien om en pojke som tragiskt avled av en patogen variant av E. coli är ett fult knep.

P.S. Dina åsikter om GMO till trots så är Matupproret överlag ett mycket bra initiativ, framförallt det där om närproducerad och närlagad mat i skola och omsorg. Jag har redan skrivit på! Jag kan tillägga att min egen mamma är kokerska på Snöstorpskolan i Halmstad som fått utmärkelsen "Sveriges bästa skolmat".

The comments to this entry are closed.