« Låter forskare sig luras? | Main | Möss och människor »

06/01/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tomaslindblad

Välskrivet och intressant. Utan en sådan här post blir resultaten stillsamt begravda i Nature Methods. Jag önskar att fler svenska forskare skulle blogga.

Anna Olsson

Tack Thomas, det värmer!

En klar anledning till att inte fler forskare bloggar är att det tar mycket tid att skriva ett bra inlägg.

Att skriva ett bra inlägg med vetenskapligt innehåll kan ta upp till en halv dag. Att läsa artikeln noga och fundera över dess roll i ett större sammanhang är förstås relevant för mig som forskare. Men resten av tiden går åt till sådant som uteslutande hör bloggandet till: skriva själva inlägget, leta efter andra intressanta länkar, be forskaren i fråga om en bild, kolla upp hur det är med publiceringsrättigheterna och så att få formateringen att fungera i TypePad.

Efter detta är din kommentar alldeles särskilt välkommen!!

Camilla

Vill även hävda att smärta hur man uttrycker den, också kan vara kulturellt betingad.
Visst en bebis som uttrycker smärta är en sak. Men vuxna människor i olika kulturer brukar uttrycka smärta på olika sätt, något man kan se inom sjukvården.
I södra Europa kan det vara mer så att man uttrycker smärta, man grimaserar och skriker etc. medan i norra Europa där kan inte sällan kulturen lära oss att dämpa på vårt smärtuttryck (hela grejen med smärtlindring med tabletter är ju också en diskussion).
Själv föredrar jag att uttrycka min smärta ordentligt!

The comments to this entry are closed.