« Om vetenskap och tillit | Main | Det vetenskapliga förhållningssättets förutfattade forskning »

11/21/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Camilla Sparring

Hur många gånger säger Monsanto själva ordet Kill?

http://www.youtube.com/watch?v=jk-15KUIzEs

och så försäkrar de att ogräset inte kan växa tillbaka ( humm inte bra för biologiska mångfalden inte med tanke på G20 mötet).

och här rapporten jag hoppas att ni tagit del av eller länk till den med alla källor och hela konkarongen om ni missat den vill säga:
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_contentview=articleid=12479:reports-reports

Snälla berätta igen efter ni gått igenom denna rapport med alla bilder och källor, hur "ofarligt" GMO är. ( lite ironi i den textraden faktiskt).

Så himla tråkigt att behöva bege sig över havet och utanför landets gränser för att få disktutera med forskare som vill berätta.
Min kontakt heter John Fagun molekulärbiolog. Så himla tråkigt att få lov att berätta att SLU inte riktigt vill ta del av diskussionen utan skicka ut attacker i media. Snart blir det G20 möte i Mexiko. En av huvud uppgifterna i framtiden blir att rädda den biologiska mångfalden, det gör man inte med bekämpningsmedel, det förstår ni också. Jag säger så här Heja Johan Rockström, stå på dig!

Marie Rosell

Hej Jens,

Tycker du inte att argumentet om att det är orättvist att GMO-skall riskbeömmas när inte förädlade växter gör det låter lite barnsligt och dagisrättviseaktigt?

Om detta är ett reelt bekymmer för dig så borde väl ditt argument istället vara att kontrollen för samtliga nya växter bör skärpas?

Min uppfattning av Europabarometern är helt tvärtemot din tolkning. Så frågan är vem är det som läser upp och ner, du eller jag?

Forskningen idag bedrivs och beställs av företag, forskning är inte oberoende och det är en av anledningarna att forskning såsom den ser ut idag är på väg att försvinna, det är naturligt, den måste ersättas med någonting annat. Det mesta är vägt och mätt, mycket lite återstår och därför kommer forskningens principer att behöva förnyas för att överleva. Det plus det faktum att forskare finansieras av privata intressen gör att vi har hamnat i en situation där forskarkåren har förlorat mycket av den status den har haft, man tar helt enkelt nya rön med en nypa salt.

Det är en hälsotecken att politiker lyssnar på befolkningen i stället för experter i högre grad än när den organisation som säger sig vilja upplysa befolkningen med vetenskapliga rön lyfter yxan och slår hårt åt de håll som inte passar in i deras världsbild. Att denna organisation överhuvudtaget fått ta plats i de politiska rummen har vi det system att tacka för som inte tillåter ministerstyre. En sund tanke från början men som fått till resultat att vi på gräsrotsnivå i det här landet manipuleras mer av kemikalieföretag i högre grad än många andra länder i Europa.

Jens Sundström

Jag vet att det finns många som anser att vi bör titta på den samlade effekten av förändrade bruksmetoder när vi gör en riskbedömning av en GM-gröda d.v.s. att vi både ska titta på resistensegenskapen och användningen av herbiciden i fallet med glyfosatresistent soja. I det specifika exemplet tycker dock att det leder fel av tre skäl:

1) Glyfosat används för ogräsbekämpning även i det konventionella jordbruket, i trädgårdar hos privatpersoner och av banverket. Jag tror inte vi vill förbjuda alla konventionella grödor, trädgårdsodling och tågtrafik också?

2) Genom att göra förädlingsmetoden till en symbolfråga riskerar vi att missa den egentliga orsaken till varför människor kommit i kläm under expansionen av jordbruket i Argentina, de senaste 10-15 åren.

3) Resistensegenskaper har ingått som förädlingsmål i den konventionella förädlingen under de senaste 70 åren. Användning av hebicider och de problem det innebär med resistenta ogräs och bekämpningsmedelsrester är därför inget specifikt för grödor förädlade med genteknik.

Dokumenteringen från Argentina angående pesticidanvändningen i jordbruket visar att det förutom glyfosat även används många andra herbicider och insekticider som är förbjudna i Europa och USA (på grund av de ger just sådana skador som GMwatch vill tillskriva glyfosat). De data jag har sett, och som GMwatch också hänvisar till, handlar dessutom inte alls om RR-soja utan om konventionellt förädlat ris. Genom att fokusera på en teknologi som inte med nödvändighet är liktydigt med ett storskaligt jordbruk har GMwatch och stora delar av miljörörelsen missat vad som med all sannolikhet orsakar de verkliga miljöproblemen och dessutom gjort sig själva obsoleta i en seriös diskussion om jordbrukets utformning.

Gun Nordin

Hejar också på Johan! Han har inget emot GMO.
Verkar som ni snöat in på en enda egenskap. Vi kanske kan diskutera andra pågående projekt som t.ex. fältförsöken med kassava som är resistent mot "brown streak virus" eller bananer som är motståndskraftiga mot "bacterial wilt" i Uganda. Båda utvecklade av afrikanska forskare för Afrika.

The comments to this entry are closed.