« Kan inducerad resistens och biotensider minska behovet av kemisk bekämpning i potatis? | Main | Hög avkastning är lika med bra djurvälfärd, eller hur? »

03/31/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Waldemar Ingdahl

Hej Anna

jag tänker tillbaka på debatten som fanns i slutet av 90-talet i djurförsöksfrågan och vad som sedan hände

http://www.voltaire.se/sv/blogs/20.1372/vetenskap/den-nya-labbrattan

Du kommer nog att ha ditt jobb i några år till.

The comments to this entry are closed.