« Må denna teknik gora mig arbetslös | Main | Tydliga signaler för utvecklingen av jordbruket i Afrika »

04/18/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jan Hultgren

Att sambandet mellan produktion och klövhälsa är knepigt är välkänt från flera studier, som du också antyder. Hög produktion (och anlag för hög produktion – det finns även en genetisk korrelation) ökar risken för klövsjukdom och klövsjukdom leder till sänkt avkastning. Därför är det extra knepigt att ta hänsyn till störande inverkan av kornas produktionsnivå när man studerar riskfaktorer för klövsjukdom (liksom för en del andra produktionssjukdomar). Sambandet mellan t ex årsproduktion och risk för klövsjukdom på konivå kan mycket väl vara positivt. Jag tycker din slutats är bra, att sänkt produktion kan vara ett tidigt sjukdomstecken, men att hög produktion samtidigt inte är något bra mått på god välfärd.

Hur lång tid innan behandling som produktionssänkningen kan iakttas beror på flera saker, bl a hur snabb man är att diagnosticera och behandla sjukdomen. Jag tror att man i andra studier har hittat lite kortare tider. Rutinerna för klövdiagnostik och behandling varierar kraftigt mellan länder.

The comments to this entry are closed.