« Hög avkastning är lika med bra djurvälfärd, eller hur? | Main | Hur många döda efter Tjernobyl? »

04/29/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Olsson

Min kommentar rör egentligen frågan om GMO-frihet eller GMO-möjlighet som du tar upp i debattartikeln som inlägget länkar till.

Handlar motståndet mot GMO i miljörörelsen och bland eko-odlarna om vilja att tjäna pengar på egna varumärken? Svår fråga. Antagligen delvis, men inte uteslutande. Det finns ett ideologiskt motstånd mot GMO, baserat på uppfattningen att det är en särskilt onaturlig manipulation. Huruvida det är det har vi haft rätt långa diskussioner om här på bloggen.

Det råder åsiktsfrihet i Sverige och att ha en ideologisk grund för märkningssystem är inte i sig fel.

Problemet som jag ser det ligger här i att den enda miljömärkning av betydelse i Europa (kanske i världen) i så stor utsträckning har ideologisk grund. Det vore OK att märkningen för ekologisk odling, i Sverige huvudsakligen KRAV, är baserad på en ideologi som bland annat utesluter GMO för att det är en "onaturlig" metod om det funnes en annan typ av miljömärkning som var mindre ideologiskt grundad och mer baserad på state-of-the-art-kunskap om miljökonsekvenser. Men så vitt jag vet saknas den märkningen.

Kanske är det omöjligt att åstadkomma den. Kanske är miljökonsekvenser alltför komplexa och oenigheten om vad som är viktigt alltför stor för att man ska kunna komma fram till ett märkningssystem. Men det vore i alla fall värt att diskutera frågan.

Jens Sundström

Hej Anna,Du har naturligtvis rätt i att det står var och en fritt att grunda sina åsikter på ideologiska/religiösa grundvalar. Jag har ju redan tidigare önskat att sådana motiv skulle redogöras för tydligare, men jag uppfattade inte att det var ideologiska argument som fördes fram på mötet i Luleå.

Anders Jönsson

Jag har alltid tyckt att detta är en mycket svår fråga. Det behövs ju höga matpriser för att bönderna i dessa länder skall kunna försörja sig. Man kan inte bara se höga matpriser som något negativt.

The comments to this entry are closed.